Øedegaardsskogen

Velkommen!

Årsmøtet 2019 finner sted på Slemmestad IFs klubbhus onsdag 20/2 kl. 19.00.

NB! Snø fra private innkjørsler må ikke måkes ut i veien.

Det hindrer framkommelighet og kan medføre erstatningsansvar ved trafikkuhell!