Øedegaardsskogen

Velkommen!

Årsmøtet 2018 finner sted på Slemmestad IFs klubbhus onsdag 21/2 kl. 19.00.

Klikk her for å se saksliste og laste ned saksdokumenter

NB! Snø fra private innkjørsler må ikke måkes ut i veien.

Det hindrer framkommelighet og kan medføre erstatningsansvar ved trafikkuhell!