Burot er lett gjenkjenneligBurot er en uønsket nykommer i norsk flora. Den dukket opp på slutten av 1960-/begynnelsen av 1970-tallet og er den antakelig mest allergiframkallende planten vi har.

Burot er ofte den planten som trigger en latent pollenallergi, spesielt hos barn. Det er imidlertid en plage som kan unngås. Dersom hver grunneier tar en runde rundt egen tomt og fjerner burot der, kan vi spare både barn og voksne for store plager.

Burot trives best på sandholdig jord, spesielt i veikanter, og den er lett å få øye på. Hvert år har Norges Astma- og allergiforbund en kampanje for å fjerne burot i boligområder og rundt barnehager, skoler og sykehus.

I Ødegårdsskogen er vi heldigvis lite plaget med burot. Unntaket er Blåveisveien (helt i begynnelsen og midt på) der det har vært til dels store forekomster. Etter arbeidene i nedre del av Ødegårdslia er det også noe burot der. Det er viktig å få tatt den så den ikke får spre seg og påføre barna våre livslange helseproblemer, og den er stort sett lett å dra opp med roten.

Om du lurer på noe, kan du lese mer på Norges Astma- og allergiforbunds hjemmesider.