Veilaget innkaller alle oppsittere i Ødegårdsskogen (Ødegårdslia, Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien) til årsmøte på Klubbhuset onsdag 19. februar 2020 kl. 19.00.

På denne siden kan du i tiden framover laste ned sakslisten og andre dokumenter til årsmøtet. Fristen for innsending av nye saker til årsmøtet er onsdag 29/1 kl. 12.00 (NB! Ny frist).

Sak 1/20: Saksliste

Sak 4/20: Protokoll fra årsmøtet 2019

Sak 5/20: Styrets årsberetning februar 2019-februar 2020