Veiene i Ødegårdsskogen (Ødegårdslia, Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien) er smale, og for å sikre framkommelighet for utrykningskjøretøyer og andre er det tvingende nødvendig at ikke vegetasjon får gjøre veibredden enda smalere.

Med veibredde menes i denne sammenheng asfaltert kjørebane samt veiskulder (grøftekant) og så høyt opp at en lastebil kan passere uhindret.

Beskjæring av vegetasjon er grunneiers ansvar, og styret gjør oppmerksom på at dersom trafikanter (kjørende eller gående) påføres skade som følge av vegetasjon som stikker ut i veien, vil grunneier være økonomisk ansvarlig.

Styret kommer til å foreta en befaring på veiene senere denne måneden, og der vi finner at vegetasjon må bekjæres, vil beboer få et varsel i postkassen.