Veilagets årsmøte 2018 vedtok å kreve et folkemøte om tilstanden i Lyngveien etter arbeidene i Ødegårdslia. Utgangspunktet er den belastningen Lyngveien har vært påført etter lang tids kjøring med tunge lastebiler, langt ut over det veien er dimensjonert for. I den forbindelse krevde årsmøtet allmenn tilgang til de bildene VIVA tok under sin befaring av Lyngveien før arbeidene ble igangsatt. Disse bilddene er nå publisert på veilagets dropboks og kan ses her: https://www.dropbox.com/sh/xdur63h0t5zrpnu/AAAlYmZgOF1vUNDQ3bgzVre3a?dl=0.