Ødegårdsskogen Vel

er et veilag i henhold til LOV OM VEGAR § 53 – § 55 og registrert som sådan i Brønnøysundregisteret med orgnr. 915 209 718.

Ødegårdsskogen Vel består av oppsittere til følgende veier på Slemmestad i Røyken kommune: Ødegårdslia fra Nyveien, samt sideveiene Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien til grensa ved Håkaleina.

Ødegårdsskogen Vel drifter og vedlikeholder disse veiene. I tillegg foretas det i sommerhalvåret vedlikehold av gangveien ned fjellet fra Ødegårdslia ned mot Odalsveien. Gangveien blir ikke strødd/brøytet, og de som benytter denne vinterstid, gjør det helt og fullt på eget ansvar.

Ødegårdsskogen Vel representerer, og skal ivareta medlemmenes interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

Styret

Styret velges av årsmøtet for to år om gangen. På hvert årsmøte er halve styret på valg.

I inneværende år består styret av:

Eyolf Berg

Eyolf Berg

Leder
Torill Håkerud

Torill Håkerud

Nestleder
Asgeir Berg

Asgeir Berg

Kasserer
Tore Amundsen

Tore Amundsen

Sekretær
Pål Gran

Pål Gran

Styremedlem
Tore Netteberg

Tore Netteberg

Styremedlem

Jonas Sivertsen

Jonas Sivertsen

Styremedlem

NB! Vi har for tiden ett styremedlem for lite. Årsmøtet har bemyndiget styret å trekke inn et åttende medlem, og vi oppfordrer beboere som ønsker å gjøre en innsats for fellesskapet å melde seg – først til mølla …