Postadresse: Postboks 79, 3471 SLEMMESTAD

Du kan også kontakte oss på e-post ved å fylle ut nedenstående skjema (Kopi av henvendelsen sendes til din e-postadresse).

NB! Feil på veibelysning skal meldes direkte til Viva IKS på eget skjema.