Veilaget innkaller alle oppsittere i Ødegårdsskogen (Ødegårdslia, Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien) til årsmøte på Klubbhuset onsdag 20. februar 2019 kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest onsdag 16. januar 2019.

På denne siden kan du i tiden framover laste ned sakslisten og andre dokumenter til årsmøtet.

Sak 01/19 Saksliste

Sak 4/19: Protokoll fra årsmøtet 2018

Sak 5/19: Årsmelding 201802-201902

Sak 6/19: Revidert regnskap 2018

Sak 6/19: Revisjonsberetning

Sak x/19: Budsjett 2020

Sak x/19: Valg, kandidatliste. Folk som ønsker å gjøre en innsats i lokalmiljøet, oppfordres til å melde seg som styrekandidater.