Viva IKS er ansvarlig for veibelysningen i Ødegårdsskogen. Feil ved veilys på hele strekninger blir reparert fortløpende, mens feil på enkelt lamper blir samlet i «reparasjonsrunde».

Behov for å reparere veilys veier meldes til Viva IKS på nedenstående skjema (NB! Nedfalne ledninger gjelder kun veibelysning. Andre ledninger må meldes til ledningseier).