Ødegårdsskogen Vel er et veilag i henhold til LOV OM VEGAR § 53 – § 55 og registrert som sådan i Brønnøysundregisteret med orgnr. 915 209 718.

Ødegårdsskogen Vel består av oppsittere til følgende veier på Slemmestad i Røyken kommune: Ødegårdslia fra Nyveien, samt sideveiene Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien til grensa ved Håkaleina.

Ødegårdsskogen Vel drifter og vedlikeholder disse veiene. I tillegg foretas det i sommerhalvåret vedlikehold av gangveien ned fjellet fra Ødegårdslia ned mot Odalsveien. Gangveien blir ikke strødd/brøytet, og de som benytter denne vinterstid, gjør det helt og fullt på eget ansvar.

Ødegårdsskogen Vel representerer, og skal ivareta medlemmenes interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

STYRET

Pål Gran, Styrets leder
Pål Gran
Styrets leder
(og stedfortredende kasserer)
909 53 775pal.gran@odegaardsskogen.no
Martin Leinaas, Nestleder
Martin Leinaas
Nestleder
martin.leinaas@gmail.com
Tore Amundsen, Sekretær
Tore Amundsen
Sekretær
tore.amundsen1@gmail.com
Jonas Sivertsen, Styremedlem
Jonas Sivertsen
Styremedlem
jonas@1-10.no
Frode Espensen, Styremedlem
Frode Espensen
Styremedlem
frode.espensen@gmail.com
Ørjan Olsen, Styremedlem
Ørjan Olsen
Styremedlem
orjanolsen@live.no
Aksel Sand, Styremedlem
Aksel Sand
Styremedlem
aksel_sand@yahoo.no

MELD DEG INN PÅ VÅRE NYHETSBREV