Informasjon ved eiendomssalg

Ved eiendomssalg er følgende informasjon nyttig, både for megler, selger og kjøper.

Pliktig medlemskontingent i Veilaget Ødegårdsskogen Vel er kr. 3,000,- per kalenderår (1 januar til 31 desember). Faktura for medlemskontingent sendes normalt ut like før eller etter påske.

Ved godkjent utbygging av tomt (ny bolig, flere boenheter), tilkommer tilknytningsavgift på kr. 15.000,- per boenhet.

Alle salg må varsles til post@odegaardsskogen.no slik at styret får oppdatert medlemsregister.

Ødegårdsskogen Vel er et veilag i henhold til LOV OM VEGAR § 53 – § 55 og registrert som sådan i Brønnøysundregisteret med orgnr. 915 209 718.

Ødegårdsskogen Vel består av oppsittere til følgende veier i Slemmestad i Asker kommune: Ødegårdslia fra Nyveien, samt sideveiene Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien til grensa ved Håkaleina.

Ødegårdsskogen Vel drifter og vedlikeholder disse veiene. I tillegg foretas det i sommerhalvåret vedlikehold av gangveien ned fjellet fra Ødegårdslia ned mot Odalsveien. Gangveien blir ikke strødd/brøytet, og de som benytter denne vinterstid, gjør det helt og fullt på eget ansvar.

Ødegårdsskogen Vel representerer, og skal ivareta medlemmenes interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

STYRET

Pål Gran, Styrets leder
Pål Gran
Styrets leder
(og stedfortredende kasserer)
909 53 775pal.gran@odegaardsskogen.no
Martin Leinaas, Nestleder
Martin Leinaas
Nestleder
martin.leinaas@gmail.com
Tore Amundsen, Sekretær
Tore Amundsen
Sekretær
tore.amundsen1@gmail.com
Jonas Sivertsen, Styremedlem
Jonas Sivertsen
Styremedlem
jonas@1-10.no
Frode Espensen, Styremedlem
Frode Espensen
Styremedlem
frode.espensen@gmail.com
Ørjan Olsen, Styremedlem
Ørjan Olsen
Styremedlem
orjanolsen@live.no
Aksel Sand, Styremedlem
Aksel Sand
Styremedlem
aksel_sand@yahoo.no

MELD DEG INN PÅ VÅRE NYHETSBREV