Årsmøtereferater

Her kan du lese eller laste ned protokoller fra Veilaget Ødegårdsskogen Vels årsmøter f.o.m. 2015

Protokoll fra årsmøtet 2019

Protokoll fra årsmøtet 2018

Protokoll fra årsmøtet 2017

Protokoll fra årsmøtet 2016

Protokoll fra årsmøtet 2015