MELD DEG INN PÅ VÅRE NYHETSBREV

Ny webside for Veilaget Ødegårdsskogen Vel - mulig å abonnere på nyheter

Veilaget Ødegårdsskogen Vel har nå lansert en ny webside som skal bidra til å gjøre det enklere for medlemmer å komme i kontakt med styret og samtidig motta nyhetsmeldinger fra styret. Vi håper alle er fornøyde. Hyppige oppdateringer blir det neppe, men sørg for å abonnere på nyheter slik at du får med deg varsel om arbeide i veiene våre, dokumenter til årsmøte, dugnader m.m.

Med vennlig hilsen

Styret

Årsmøte 2020

Veilaget innkaller alle oppsittere i Ødegårdsskogen (Ødegårdslia, Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien) til årsmøte på Klubbhuset onsdag 19. februar 2020 kl. 19.00.

På denne siden kan du i tiden framover laste ned sakslisten og andre dokumenter til årsmøtet. Fristen for innsending av nye saker til årsmøtet er onsdag 29/1 kl. 12.00 (NB! Ny frist).

Sak 1/20: Saksliste

Sak 4/20: Protokoll fra årsmøtet 2019

Sak 5/20: Styrets årsberetning februar 2019-februar 2020

Årsmøtet 2019

Veilaget innkaller alle oppsittere i Ødegårdsskogen (Ødegårdslia, Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien) til årsmøte på Klubbhuset onsdag 20. februar 2019 kl. 19.00.

På denne siden kan du i tiden framover laste ned sakslisten og andre dokumenter til årsmøtet. Fristen for innsending av nye saker til årsmøtet er utløpt.

Sak 01/19 Saksliste

Sak 4/19: Protokoll fra årsmøtet 2018

Sak 5/19: Årsmelding 201802-201902

Sak 6/19: Revidert regnskap 2018

Sak 6/19: Revisjonsberetning

Sak 7: Valg – kandidatliste Folk som ønsker å gjøre en innsats i lokalmiljøet, oppfordres til å melde seg som styrekandidater. Det er også anledning til å lansere kandidater på selve årsmøtet. Som det vil framgå både av styrets nåværende sammensetning og av kandidatlisten, er Blåveisveien, Lyngveien og nedre del av Ødegårdslia underrepresentert i styret.

Sak x/19: Budsjett 2020