Vedtekter for Veilaget Ødegårdsskogen Vel

Vedtektene er fastsatt av årsmøtet og er bindende for alle oppsittere i området.

Innmelding

For ny eiendom (nytt G-, B eller S-nr., evt. bebyggelse på hittil ubebygd tomt) er medlemssøknaden samtidig søknad om veirett. De dokumenter som er oppgitt i Forskriftet for tilknytning til veinettet og Forskrifter for inngrep på veinettet, må derfor følge innmeldingen.

Medlemskapet er personlig. Ved salg av eiendom følger medlemskapet medlemmet inntil ny eier er innmeldt. Selger må derfor påse at kjøper melder seg inn umiddelbart.

Forskrifter for tilknytning og tildeling av veirett

Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at veilaget har godkjent planene for tilknytning til veinettet. Veilaget skal også godkjenne i etterkant at tilknytningen er utført i henhold til forskriftene.

Forskrifter for inngrep på veinettet

Før prosjektstart må søker dokumentere hva som skal gjøres, hvem som skal utføre arbeidet (entreprenør), samt prosjektets varighet. I etterkant skal veilaget godkjenne at veiene er tilbakestilt til minst den stand de hadde før prosjektet ble påbegynt.